ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่บทความด้านล่างนี้

คุณต้องอ่านข้อกำหนด และ เงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด เพราะนั่นเท่ากับว่าคุณยอมรับข้อกำหนดของเราแล้ว และ พร้อมที่จะผูกพันตามข้อความด้านล่างนี้ทั้งหมด

นอกจากนี้ เราสามารถเพิ่มเนื้อหา หรือ ลบเนื้อหาใดๆ ได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ผู้เข้าใช้บริการควรตรวจสอบเงื่อนไขเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเวอร์ชั่นล่าสุด ทั้งเนื้อหา และ ข้อกำหนดต่างๆ 

  1. อายุของผู้ใช้งาน: ต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี จึงจะสามารถเข้าชมคลิปต่าง ๆ ได้ปกติ แต่หากว่าต่ำกว่า 18 ปี อาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างที่ติดขัด และ ควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น  
  2. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา: เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน หรือ ลบ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว 
  3. การเข้าถึงเนื้อหา:

(i) เราให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ และไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่คุณในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อก หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณ:

ก) สามารถเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลภายในเท่านั้น

ข) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้แต่อย่างใด

(ii) ไม่อนุญาตให้คัดเลือกเนื้อหา หรือ สัญลักษณ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา เพราะถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 

  1. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า: เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น 

สำหรับเนื้อหา และ คลิปต่างๆ ทั้งหมดของ https://www.fappap.com ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเราทั้งหมด 

  1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ใช่ของบริษัท: เมื่อใช้งานเว็บไซต์ 

คุณจะไม่พบกับเนื้อหาที่ไม่ใช่ของเรา และ สำหรับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ที่เป็นการล่วงละเมิด หรือเป็นที่น่ารังเกียจ บริษัทไม่รับรองในเนื้อหา หรือการชี้แนะ หรือคำแนะนำที่ไม่ใช่ของบริษัทใดๆ ที่แสดงไว้ในที่นี้ 

ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย/ความเสียหายหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของเรา